Những bức ảnh Guitar và cô gái đẹp (P1)

Ấp Nhỏ Café - Cafe cùng những điều giản dị - Acoustic Coffee

Đêm nhạc Acoustic mỗi tối thứ 3,5,7 hàng tuần từ 20h-22h tại Ấp Nhỏ Café
  1. Những bức ảnh Guitar và cô gái đẹp
  2. Những bức ảnh Guitar và cô gái đẹp
  3. Những bức ảnh Guitar và cô gái đẹp
  4. Những bức ảnh Guitar và cô gái đẹp
  5. Những bức ảnh Guitar và cô gái đẹp
  6. Những bức ảnh Guitar và cô gái đẹp
  7. Những bức ảnh Guitar và cô gái đẹp
  8. Những bức ảnh Guitar và cô gái đẹp
  9. Những bức ảnh Guitar và cô gái đẹp
  10. Những bức ảnh Guitar và cô gái đẹp