safsdfsdfsdfsdfsdf

Tag: tai nạn

Kì nghỉ lễ đáng nhớ

Phải nói là chưa từng có suốt 27 năm nay, bởi vì hắn bị… “vá”, 2 phát ở cằm, 5 phát ở trán, khổ! Biết được tin năm nay …